Algemene Voorwaarden voor www.online-kringloop.shop

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.online-kringloop.shop zoals deze beschikbaar is gesteld door Online-Kringloop . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Online-Kringloop is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Online-Kringloop.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Online-Kringloop te mogen claimen of te veronderstellen.

Producten.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie en/of producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Online- kringloop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Online-Kringloop streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.online-kringloop.shop onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Levering.

Verzendvoorwaarden.

*Wij streven er naar om de producten binnen 1 week te verzenden. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor vertraging veroorzaakt door logistieke problemen zoals b.v. de corona.

*Wij verzenden uitsluiten met Post NL en hanteren ook de Post NL tarieven.

*Indien gewenst kunnen wij uw bestelling ook naar een service punt sturen. Geef dit aan bij uw bestelling onder verzendadres

*Brieven bus pakjes hebben geen track en tracé code

*Pakketten zullen altijd met track en tracé code worden verzonden.

*Verzending geschied altijd voor risico van de koper

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.online-kringloop.nl op deze pagina.